Våre kunnskaper, din trygghet.

Viken Bedriftshelsetjeneste gir deg støtte og veiledning innen alle arbeidsmiljøspørsmål.  Vår hovedoppgave er å fremme helse, trygghet og trivsel på arbeidsplassene til våre kunder.

  

Arbeidsplassen er vår arena!

Våre dyktige fagpersoner bidrar til å fremme helse og trivsel på arbeidsplasser, til å øke kunnskapen om friskfaktorer i arbeidslivet og bidrar til å redusere sykdomsfremmkallende faktorer i arbeidsmiljøet.

 

Viken BHT er en  medlemseid og non-profit basert bedriftshelsetjeneste som jobber for at våre kunder skal få effektive og gode tjenester på et høyt faglig nivå.  

 

Gode bedrifter kjennetegnes av et godt arbeidsmiljø og av fornøyde medarbeidere.  Vi bidrar til at arbeidsplassen blir enda bedre og at arbeidsmiljøet utvikler seg.

 

 I tillegg til å bidra til utvikling, bidrar vi i det forebyggende arbeidet og er tilgjengelige når noe uforutsett inntreffer.

 

 

 

 Arbeidsmiljøloven krever at bedriftshelsetjenesten skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Viken BHT er det.

 

 

  

 

  

 

 HMS-kurs hos Viken BHT

 

 

 

 

© 2016 - Viken Bedriftshelsetjeneste
CMS: My Editor :: Design: Final Touch Reklame AS